Czy warto uczyć się historii z podręcznika Poznać przeszłość 3

Metody nauki historii w szkołach mogą być bardzo różne. Podstawą jest zaciekawienie uczniów, na przykład, poprzez przytoczenie realiów życia sprzed lat. Historia to nie tylko nauka o wydarzeniach politycznych, ale także o zwykłych ludziach, którzy zamieszkiwali kiedyś różne regiony świata. Wiele wydarzeń i zwyczajów ma związek z realiami życia w XXI wieku. Nauczyciele powinni podkreślać związek historii z teraźniejszością oraz jej wpływ na przyszłość. Doskonałym wsparciem tych działań może być podręcznik “Poznać przeszłość 3“. Jest to pozycja przygotowana przez wydawnictwo Nowa Era przy współpracy z Jarosławem Kłaczkowem, Anną Łaszkiewicz i Stanisławem Roszakiem.

Atrakcyjny i nowoczesny podręcznik 

Do podstawowych zalet podręcznika “Poznać przeszłość 3” należy zaliczyć atrakcyjny wygląd oraz układ czytelny dla młodych ludzi. Otwierając książkę, mogą oni mieć wrażenie korzystania z nowoczesnego czasopisma branżowego. Wszystkie strony są kolorowe i na każdej z nich znajdziemy ilustracje, schematy lub mapy pozwalające na szybkie przyswajanie wiedzy. Stosowanie różnych kolorów ułatwia rozróżnianie najważniejszych informacji. W specjalnych ramkach można natomiast znaleźć komentarze lub ciekawostki pobudzające wyobraźnię uczniów. 

Wsparcie zainteresowań uczniów

Książka “Poznać przeszłość 3” jest pozycją przeznaczoną do używania w klasie 3. liceum ogólnokształcącego i technikum. Młodzież w wieku szkolnym bardzo często dyskutuje z rodzicami na tematy związane z przeszłością. Te naturalne zainteresowania można przenieść na grunt szkolnych zajęć z historii. Materiał w podręczniku wydawnictwa Nowa Era jest uszeregowany chronologicznie, a przy każdym ważnym okresie zamieszczono oś czasu ułatwiającą umiejscowienie wydarzeń w przeszłości. Może to pobudzać ciekawość, ale także wywoływać wątpliwości lub kontrowersje. Dlatego każda lekcja powinna być uzupełniona fachowym komentarzem pedagoga wskazującego uczniom najbardziej skuteczne metody studiowania wiedzy.

Z powyższych powodów podręcznik “Poznać przeszłość 3” to doskonała pomoc naukowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Na książkę powinni zwrócić uwagę wszyscy nauczyciele, którym leży na sercu jak najlepsze przygotowanie swoich uczniów do egzaminu maturalnego oraz przyszłej kariery zawodowej.