Jakie zalety ma podręcznik do historii Poznać przeszłość 3

Znajomość historii pozwala lepiej rozumieć teraźniejszość. Aktualne wydarzenia mają często odniesienia do sytuacji sprzed lat, w związku z tym nauczyciele nie powinni mieć problemu z zaciekawieniem uczniów na lekcjach historii. Dobrym wsparciem na zajęciach może być podręcznik pobudzający ciekawość i wyobraźnię. Jedną z takich pozycji jest książka “Poznać przeszłość 3” oferowana przez wydawnictwo Nowa Era. Jest to podręcznik przeznaczony dla uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum.

Nowoczesny układ i przystępny język

Podręcznik “Poznać przeszłość 3” obejmuje zagadnienia dotyczące okresu XIX i XX wieku. Uczniowie mogą zapoznać się z wydarzeniami z lat 1815-1939, a więc poprzedzającymi wybuch II wojny światowej. Książka została przygotowana przez zespół autorski w następującym składzie: Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz i Stanisław Roszak. Położyli oni duży nacisk na to, aby treści były prezentowane w atrakcyjnej formie. Książka ma nowoczesny układ i dużą ilość ilustracji. Historia jest przedstawiana prostym językiem i artykuły są opatrzone komentarzem. Dzięki temu młodzież nie musi się zapoznawać z długimi tekstami, a zajęcia w szkole nie są monotonne.

Wiarygodne źródła informacji

Książka “Poznać przeszłość 3 (podręcznik)” prezentuje niektóre procesy historyczne za pomocą infografiki. Autorzy proponują uczniom rozszerzanie wiedzy za pomocą dodatkowych pozycji książkowych, dostosowanych do umiejętności młodego człowieka dopiero wchodzącego w dorosłe życie. Podręcznik zawiera także mapy i dane statystyczne, których analiza i interpretacja powinna być omawiana z nauczycielem na zajęciach w szkole. Jest to szczególnie istotne w kontekście wykorzystania innych źródeł, na przykład, informacji dostępnych w Internecie.

Wydarzenia ułożone chronologiczne

Za pomocą podręcznika “Poznać przeszłość 3” uczniowie poznają historię świata w sposób chronologiczny, co ułatwia zrozumienie przyczyn i skutków wydarzeń odległych w czasie. Po każdym ważnym temacie zamieszczono podsumowanie wraz z osią czasu prezentującą najważniejsze wydarzenia z określonego okresu historycznego. W związku z tym uczniowie mogą powtarzać wiedzę bez potrzeby korzystania z pomocy nauczyciela i wygodnie przygotowywać się do kolejnych lekcji lub zaplanowanych sprawdzianów.